2018

 

Listopad

Děti milují Vánoce. Obvykle se jich nemohou dočkat a tak jsme si v knihovně vyráběli vánoční metry, ať nám to čekání lépe utíká. Teď už si jen musím počkat na 1. prosince, ať můžeme začít odtrhávat.

Říjen

Před blížícím se svátkem všech duchů je potřeba se náležitě vybavit lucerničkami a lampiony, a tak jsme je v knihovně tvořili z papíru předposlední říjnovou neděli.

Na pravidelnou návštěvu přišli také žáci z místní školy. Prvňáčci se senámili s prostředím knihovny, aby věděli, jaké knihy a kde je najdou. Se staršími žáky jsme si povídali o právech čtenáře, která jim mohou pomoci při hledání své cesty ke knihám.

Září

V září jsme v knihovně vyráběli krásné podzimě laděné záložky do knih.

Červen

 

Červen je ve školách vyvrcholením celého roku a ne jinak tomu bylo i v knihovně. Hned na začátku měsíce jsme opět s radostí přivítali herce Slováckého divadla, kteří nám přečetli v rámci Týdne čtení Pšťáckou pohádku. Jejich scénické čtení byl nezapomenutelný zážitek jak pro děti, tak i pro nás dospělé. 

V dalším týdnu přišly na poslední návštěvu děti ze ZŠ Kudlovice. A protože je konec školního roku, a to se ve školách opakuje, tak i v knihovně jsme měli opakování. Děti si zahrály na knihovníky a seznámily nás s různými knihovnickými tématy.

A úplně na závěr měsíce se konala nejoblíbenější událost - pasování na čtenáře. Všichni prvňáčci prokázali,že opravdu ovládají všechna písmenka, složili slavnotní slib a mohli být pasováni na čtenáře.

 
 

Duben

 

Celý školní rok spolupracujeme se ZŠ Kudlovice na projektu Cesta knih. Děti se byly podívat v tiskárně, nakladatelství, navštívila je ve škole paní spisovatelka Klára Smolíková, a proto dalším logickým krokem bylo, zahrát si na spisovatele. Při dubnové návštěvě knihovny se žáci rozdělili do 2-3 členných skupinek a během 10 minut měli vymyslet krátkou pohádku, příběh nebo básničku podle zadaných slov. Následně nám tato drobná dílka odprezentovali a u některých jsme se hodně pobavili.

 

Březen

 

V březnu jsme v knihovně vyráběli ozdoby na velikonoční stůl. Zkusili jsme si poskládat origami velikonočního králíka a slepičku a naučili jsme se, jak z papírového pytlíku udělat krásný obal na velikonoční výslužku.

Samozřejmě přišli na besedu také školáci ze ZŠ Kudlovice. Kromě toho, že si stihli prohlídnout a půjčit spoustu knih, zvládli si někteří zahrát i deskové hry. Největším hite je Ubongo.

Únor

 

 Únor je ve znamení karnevalů a tak tomu bylo i v knihovně. V neděli 25. února jsme se věnovali vyrábění škrabošek na karneva. Vzniklo několik kočiček, pejsků a jiných zvířátek, ale také masky, které by obstály i v Riu.

Se školáky jsme si na pravidelné besedě povídali o komiksech. Od jejich prvopočátků až do dnešní doby, kdy se staly samstatným významným literárním žánrem. Vyzkoušeli jsme si také různé prvky a symboly, se kterými komiks pracuje.

 

Leden

 

Lednovou návštěvu dětí ze ZŠ jsme věnovali povídání o poezii. Kromě toho, že jsme si představili nejznámější české básníky, přečetli si několik básniček, tak jsme si také povídali o netradiční poezii jako je kaligram, limerik a nebo třeba akrostich.

Poslední lednovou neděli se v knihovně konalo deskohraní.

 

2017

Prosinec

Do knihovny dorazily Vánoce. Máme ji krásně vyzdobenou, nechybí adventní věnec, na kterém každou neděli zapalujeme jednu svíčku. K tomu čteme vánoční pohádky, malujeme vánoční mandalky, mlsáme perníky a vyrábíme vánočí nezbytnosti. První neděli to byly záložky, druhou vánoční přání a třetí neděli jsme vyráběli vánoční ozdoby.

Taky přišly děti ze základní školy. Opustily jsme na chvilku náš knižní vesmír a povídaly jsme si o dárcích, obdarovávání a pomoci potřebým lidem. Dohodli jsme se, že se zkusíme poskládat z kapesného na jeden Skutečný dárek (skutecnydarek.cz). Každý přispěl tolik, kolik chtěl a výsedkem je, že děti zakoupily jednu Veselou kozu :-)

Listopad

V listopadu jsme s dětmi z místní ZŠ pokračovali v objevování knižního vesmíru. Tentokrát jsme si povídali o románech a povídkách. Jednu povídku jsme se pokusili také vymyslet.

Na konci měsíce jsme se začali připravovat na Vánoce. Čekání na Ježíška bývá někdy nekonečné, a tak jsme si vyrobili vánoční metr, abychom si mohli každý den v prosinci jeden dílek utrhnout a čekání tak zkrátit.

Říjen

Říjen byl v knihovně poměrně rušný. V neděli 8. října jsme vytvářeli krásné náramky z korálků, před podzimními prázdninami přišli na pravidelnou návštěvu žáci z místní ZŠ a poslední říjnová neděle se nesla v podzimním duchu. Vyráběli jsme z listů lucerničky a ježky na ozdobudo květináčů.

 

Červenec a srpen

Každé pondělí čteme na hřišti za školkou pohádky na dobrou noc. Výběr knih je velmi pestrý od klasických pohádek bratří Grimmů až po moderní pohádky z pera pana Svěráka.

Červen

Poslední školní měsíc jsme si v knihovně velmi užili. Jako odměnu za celoroční poctivou práci jsme pozvali herce ze Slováckého divadla, kteří nám přečetli a zahráli dvě Pohádky Miloše Macourka. Představení se líbilo malým i velkým posluchačům.

Mimo to si žáci z místní školy mohli prověřit své znalosti v knihovnickm AZ kvízu a předposlední školní den jsme pasovali prvňáčky na čtenáře.

Květen

Jako každý měsíc i tentokrát přišly na návštěvu děti ze ZŠ. Povídali jsme si o pověstech a bájích a navzdory tomu, že venku se udělalo konečně krásné počasí, děti se zde tak začetly, že se jim nechtělo ani odcházet.

Duben

S dětmi ze ZŠ jsme tentokrát objevovali pohádky a pohádkové příběhy. Rozebrali jsme pohádky na jednotlivé součástky a už víme, proč a jak vznikaly, kdo je začal sbírat a zapisovat, že pohádky existují i v cizokrajných zemích a co je pro správnou pohádku typické.

 

Jaro je v plném proudu, všechno raší a kvete, příroda je plná energie.Jak tuto energii z divoce rostoucích bylin využít pro svůj prospěch jsme si povídaly na besedě s paní Mergentálovou o jedlých plevelech, která se uskutečnila v pátek 21. dubna v zasedací mísnosti Obecního úřadu.

Březen

Březen - měsíc čtenářů jsme si v knihovně velmi užili. Hned na začátku jsme uspořádali další kolo deskohraní pro děti. Oslavili jsme pohádkou a tvořivou dílničkou Svěový den vody. Při besedě se školáky, která se tentokrát konala ve škole, jsme se proletěli po různých knihovnách světa. A poslední březnový den  se  v knihovně konalo Odpoledne s pavoukem Čendou.

V prostorách na chodbě máme krásnou výstavu obrázků žáků místní ZŠ na téma "Kdybych já byl malířem".

Únor

Prvňáčci z místní ZŠ už ovládají téměř všechna písmenka a začínají sami číst, proto se přišli podívat do naší knihovny. Doprovod jim dělali již zkušení druháci, kteří jim také pomohli s orientací v knihovně.

Třeťáci, čtvrťáci a páťáci to v knihovně již znají a tak se učili pracovat s elektronickým katalogem.

Leden

Děti z místní ZŠ přišly na další besedu nejen o knihách. Protože všude napadla hromada sněhu, povídali jsme si o ladovské zimě, proč se tak nazývá a kdo to vlastně byl pan Lada.

 

2016

Prosinec

V neděli 11. prosince se v knihovně konala Vánoční dílnička, kde jsme vyráběli vánoční přání z hvězdiček poskádaných z čajových sáčků, ukázali si jak je poskládat a ty prstíky, pro které jou čajové sáčky příliš malinké, si vyrobily hvězdy mnohem větší - z papírových pytlíků.

Listopad

Na pravidelné besedě s dětmi z místní ZŠ jsme si povídali o tom, jak si vlastně knihy vybíráme, podle čeho nebo koho. Vyzkoušeli jsme si to také v praxi, jestli nsopravdu ten první impuls (pěkná obálka, velká písmena, doporučení kamarádky, zajímavý název...) dovede k zajímavé knize.
 
************************
 
Do Vánoc zbývá ještě pár týdnů, a to je nejvšší čas začít s výrobou vánočních dárků. V neděli 20. listopadu jsme vyrobili spoustu krásných záložek do knih jako vzpomínku na minulé léto.

Říjen

Ve čtvrtek 20. října opět přišli žáci místní ZŠ. Tentokrát jsme se věnovali naučným knihám - co to vlastně jsou naučné knihy, k čemu jsou dobré a jak se v nich dá něco najít.
************************
V neděli 9. října jsme potrénovali mozkové závity skládáním Ubonga, hraním Pexesa a poznáváním různých zvířat na čas.
 

Září

Pro letošní školní rok jsme se domluvili s místní ZŠ, že se budeme s dětmi vídat a povídat si (nejen) o knihách pravidelně každý měsíc. První návštěva se uskutečnila ve čtvrtek 29. září, kdy jsme si představili nejznámější spisovatele a ilustrátory pro děti. Děti také dostaly speciální úkol - vytvořit vlastní ilustraci k oblíbené knize. Vernisáž jejich prací proběhne v listopadu.

Srpen

Pokračuje pohádkové čtení každé pondělí na hřišti za školkou.
1. srpna jsme četli o Zlobilkách a popletenou pohádu O rybáři a staré botě.
8. srpna nám hezké sny a dobrou noc přinesla pohádka O Nosáčovi a O chytrém Budulínkovi z knihy Františka Hrubína Špalíček veršů a pohádek.
15. srpna jsme četli pohádky z Alenčiny čítanky.
Poslední čtení se rozloučilo s prázdninami příběhy o škole, která není jen tak obyčejnou školou, a děti si procvičily své hlavičky hádáním hádanek.

Červenec

Za příznivého počasí se každé prázdninové pondělí koná čtení pohádek na hřišti za školkou.
18. července jsme si přečetli z Pohádek Miloše Macourka o tom, proč zoubky nemají rády cucavé bonbony, proč je fajn mít 200 dědečků a proč se při čtení nemají polykat slova.
25. července jsme četli pohádku o princezně Nehajance a Rybářskou pohádku z knihy Pohádky na týden a hrátky na každý den.

Červen

V předvečer konce školního roku jsme pasovali 8 šikovných prvňáčků na čtenáře. Ukázali, že za rok odvedli ohromný kus práce a to si zaslouži i drobnou odměnu v podobě knihy Záhada školní půdy.

Květen

V neděli 29. května se konalo v knihovně první Deskohraní. Vzhledem ke krásnému počasí panujícímu venku nebyla účast velká, ale i tak jsme si skvěle zahráli a vyzkoušeli vrtkavost náhody při obchodování s nemovitostmi (Monopoly).

Duben 

V prostorách Kulturního domu jsou ve dnech 4. - 8. dubna 2016 vystaveny vyřazené knihy. Čtenáři si je mohou zdarma odnést domů.

8. dubna přišly na návštěvu do knihovny děti ze Základní školy.

Březen

Beseda o knihovně pro děti místní Základní školy.

Leden 

Probíhá radikální "čistka" v knihovně, při níž je vyřazena řada fyzicky a morálně zastaralých knih. Tím se uvolní spousta místa, které bude využito jak pro nové knihy, tak pro přeměnu knihovny v "informační a kulturní centrum" obce.  

 

************************