Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek zdarma
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 5 Kč
2. upomínka 10 Kč
3. upomínka 15/20 Kč
Upomínací dopis 20/50

 

Ztráta čtenářského průkazu - 20 Kč.